• Корпоративните несъстоятелности в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се увеличиха през 2022 г. поради високите цени, когато става дума за енергия, суровини, поредица от бързи повишения на лихвените проценти, най-високата инфлация от десетилетия и несигурността, свързана с войната в Украйна.
  • В осем държави се наблюдава по-голям брой несъстоятелности (България, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Сърбия), а едва в четири държави се отчита намаление (Чехия, Естония, Словакия и Словения).
  • След спад в несъстоятелността през 2020 г., производствата се увеличиха през 2021 г. и се ускориха през 2022 г.
Разгледайте проучването за несъстоятелността в ЦИЕ през 2022 за повече информация. Тази публикация е безплатна.
Изтеглете я като попълните формата вдясно!


.
Съгласен съм личните ми данни да се съхраняват, обработват и използват от Кофас. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.