РЕЦЕСИЯ УДРЯ ИКОНОМИКИТЕ НА ЦИЕ.
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА ЧУКА НА ВРАТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ. 


Изтеглете новото издание за 2024г. на Проучването на Кофас за несъстоятелността в ЦИЕ, за да добиете ценна информация за икономическата обстановка в региона.
ИКОНОМИЧЕСКО ЗАБАВЯНЕ И РЪВСТ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА: КАКВИ СА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА ЦИЕ?
  • Корпоративните несъстоятелности в региона на ЦИЕ  са се увеличили през 2023г.
  • Девет държави отчетоха ръст в броя на несъстоятелностите (Чехия, Естония, Унгария, Литва, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и Румъния), а само три държави отчитат спад (България, Хърватия и Латвия).
Икономическата дейност в региона ще остане под очакваното  през2024г.
В резултат на икономическия спад, страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) станаха свидетели на драматичен скок в неплатежоспособността на компании през 2023 г. Докато предприятията първоначално устояха на бурята с мерки за държавна подкрепа по време на пандемията, последващото оттегляне на тези инициативи се комбинира с макроикономически натиск доведоха нивата на несъстоятелност до нови висоти.
© Copyright Coface 2024

LEGAL NOTICE  |  PERSONAL DATA PROTECTION  |  OUR WEBSITE