Колко издръжливи са най-големите компании в тези турбулентни времена?

Кофас, един от световните лидери в кредитното застраховане, представя своето 15-то ежегодно проучване за 500-те най-големи компании в ЦИЕ. Проучването класира бизнесите по оборот и анализира допълнителни фактори като броя на служителите, състоянието на компаниите, секторите, пазарите и кредитните оценки на Кофас като застраховател и риск анализатор. Икономическото представяне на  ЦИЕ ТОП 500  служи като представителен индикатор за пазарните тенденции в целия регион.
Въпреки първоначалните очаквания за светкавичен икономически спад в икономиките и предприятията на ЦИЕ поради последиците от войната в Украйна, регионът се оказа забележително издръжлив. Въпреки това, поради енергийната криза и нарастващите разходи, в региона се забелязва постепенно забавяне.

ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ...
...просто изтеглете пълното проучване, като попълните формуляра вдясно!
Нашата публикация е напълно безплатна!

Загрижени ли сте за финансовата способност на Вашите контрагенти в контекста на настоящата криза?
Нуждаете се от по-добра информация за Вашите партньори, както местни, така и в чужбина?
Свържете се с нас на: office-bulgaria@coface.com  
или посетете: https://information.coface.com/bg-bg
Съгласен съм личните ми данни да се съхраняват, обработват и използват от Кофас. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.